český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Penetračný tekutý aerosól, 100 % rastlinný – IMPACT – iBiotec

 

PENETRAČNÝ TEKUTÝ AEROSÓL BEZ ZÁPACHU

100 % RASTLINNÝ

ČINIDLO PROTI ZADRENIU, DEOXIDAČNÉ ČINIDLO, MAZACIE ČINIDLO,

ODMAŠŤOVAČ, ODSTRAŇOVAČ DECHTU

ČINIDLO PROTI PRIĽNAVOSTI A NA VYBERANIE Z FORMY,

REGENERAČNÉ ČINIDLO, BRÚSNE ČINIDLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné mazivo,

proti opotrebovaniu

Test trenia SRV 0,12.

Nízka energetická spotreba, nízka potrebná sila pri demontáži a slabý hluk počas prevádzky.

  

Silne penetračné činidlo

Slabé povrchové napätie 23,4 Dynov/cm

 

Silne deoxidačné

Test MIL A 907 ED, uťahovací moment 12 Nm

 

Okamžité odstraňovanie dechtu

Test odstraňovania asfaltu 40 g pri 20 °C 3'15“

 

Činidlo proti zadreniu pre agropotravinársky priemysel, bez HC, bez MOSH/POSH, bez MOAH

Protokol z analýzy dostupný na požiadanie 

21/006838 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

Záruka bez obsahu zvyškových pesticídov alebo GMO

 

 

 

 

Rastlinné viacfunkčné činidlo proti zadreniu, bez zápachu, NSF H1, bez HC, MOSH/POSH, MOAH, bez zvyškových pesticídov, bez GMO. Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE zistiteľné, detegovateľné. Nehorľavý pohonný plyn, prírodného pôvodu 3 %, aktívny produkt 97 %. Priemyselná údržba MTO a COM v agropotravinárskom priemysle. MOSH POSH MOAH. činidlo proti zadreniu bez zápachu

 

 

                                                                           

 

 

Aerosól, ktorý sa môže používať vo všetkých polohách.

Ventily špecificky vyvinuté spoločnosťou iBiotec                        

 

 

 

 

Pohonná látka prírodného pôvodu, inertná, nehorľavá, ohňovzdorná, potravinársky, farmaceutický, zdravotnícka a bakteriostatická. Neobmedzená dostupnosť. BREVET 904 0 1968.4.

 

 

 

 

Testy starnutia realizované pri teplote 50 °C, v sušiarni počas danej doby. Zachovanie fyzikálno-chemických vlastností, žiadne zhoršenie stavu a žiadna oxidácia krytu, nitovania, zvárania, ventilu, tesnenia a predlžovacej rúrky. Predĺžená záruka na používanie. Protokol vyvinutý spoločnosťou iBiotec uznala Európska federácia pre aerosóly (FEA).

 

 

 

     

 

 

Poľnohospodárske rozpúšťadlá a mazivá pochádzajú z lesného, obilninového alebo olejninového sektora. Spoločnosť iBiotec garantuje používanie saturovaných surovín bez zložiek nebezpečných pre človeka a životné prostredie. Niektoré rozpúšťadlá nazývané poľnohospodárske rozpúšťadlá, zelené rozpúšťadlá alebo bio rozpúšťadlá sú škodlivé pre človeka aj životné prostredie. Garantujeme najmä nulový obsah zvyškového metanolu pochádzajúceho z transesterifikácie

 

 

 

 

Primárna biologická rozložiteľnosť stanovená podľa smernice CEC L 33 T 82. Jednoduchá biologická rozložiteľnosť stanovená podľa smernice OCDE 301 A, ISO 7827. Posledná biologická rozložiteľnosť stanovená podľa pozmenenej smernice OCDE 310 C MITI. Trieda nebezpečenstva pre vodu stanovená podľa zoznamu WGK, referenčný nemecký dokument. Bioakumulácia, koeficient delenia: n-oktanol/voda (log KOW), stanovené podľa smernice OECD 107

JEDNODUCHO A PLNE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE