český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Genomträngande aerosolvätska, 100 % vegetabilisk – IMPACT – iBiotec

  

LUKTFRI GENOMTRÄNGANDE AEROSOLVÄTSKA

100 % VEGETABILISK

LÖSNINGSMEDEL, DESOXIDERINGSMEDEL, SMÖRJMEDEL,

AVFETTNINGSMEDEL, TJÄRABORTTAGARE

AVFETTNING, AVHARTSNING

SLÄPPMEDEL,

ALLRENGÖRINGSMEDEL, GLANSMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv smörjning,

motverkar slitage

SRV-friktionstest: 0,12.

Låg energiförbrukning, enkel montering och tyst drift

  

Starkt genomträngande

Låg ytspänning på 0,0234 N/m (23,4 dyn/cm)

 

Starkt desoxiderande

Testad i enlighet med MIL A 907 ED, 12 Nm vridmoment

 

Omedelbar avhartsning

Avvaxningstest: 40 g vid 20 °C, 129,5 cm (3'15”)

 

Lösningsmedel för livsmedelsindustrin helt fritt från kolväten, MOSH/POSH och MOAH. 

Analysrapport tillgänglig på begäran 

21/006838 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

Helt fritt från bekämpningsmedelsrester och utan GMO

 

 

 

 

Vegetabiliskt lösningsmedel med flera funktioner, luktfritt, NSF H1, fritt från kolväten, MOSH/POSH, MOAH, fritt från bekämpningsmedelsrester, utan GMO. Reservdelar, DETECT BLUE-delar, spårbara delar. Flamsäker drivgas med 3 % naturligt innehåll, aktiv substans 97 %. Branschunderhåll enligt MRO och COM för livsmedelsindustrin. MOSH POSH MOAH. luktfritt lösningsmedel

 

 

                                                                           

 

 

Aerosol som kan användas i alla positioner.

Ventiler särskilt framtagna av iBiotec.                                                        

 

 

 

 

 

Naturlig drivgas, inert, flamsäker, obrännbar, med livsmedelsegenskaper och farmaceutiska, medicinska och bakteriostatiska egenskaper. Obegränsad tillgänglihet. 

PATENT 904 0 1968.4.

 

 

Åldringsprovning utförd vid 50 °C, i torkanläggning, under en bestämd tidsperiod. Bibehåller produktens fysikaliska och kemiska egenskaper – ingen nedbrytning eller oxidation på kapsling, infattning, lödning, ventil, skarv eller förlängningsrör. Garanterat längre användning. Protokollet som utvecklats av iBiotec är godkänt av FEA, Europeiska sprejtillverkarnas branschorganisation (Fédération Européenne des Aérosols).

 

 

     

 

 

Jordbruksproducerade lösningsmedel och smörjmedel härrör från skogsbruks-, spannmåls- eller oljeväxtsektorn. iBiotec garanterar användning av mättade råvaror fria från föreningar som utgör fara för människor eller miljö. Vissa lösningsmedel, så kallade jordbruksproducerade lösningsmedel, gröna lösningsmedel eller biolösningsmedel, är giftiga för människor och miljön. Vi garanterar att inga metanolrester från transesterifieringsprocessen förekommer.

 

 

 

 

 

Primär biologisk nedbrytbarhet i enlighet med CEC L 33 T 82. Biologisk lättnedbrytbarhet i enlighet med OECD 301 A, ISO 7827. Fullständig nedbrytbarhet i enlighet med OECD 310 C MITI, uppdaterad version. Vattenfaroklass etablerad i enlighet med tyska WGK-listan. Bioackumulering, fördelningskoefficienten för oktanol och vatten (KOW) etablerad i enlighet med OECD 107

HELT ENKELT FULLSTÄNDIGT BIOLOGISKT NEDBRYTBART 

 

  

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE