český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Gennemtrængende flydende aerosol, 100 % vegetabilsk – IMPACT – iBiotec
Last update: 2023/10/16 13:53

  

LUGTFRI GENNEMTRÆNGENDE FLYDENDE AEROSOL

100 % VEGETABILSK

OPLØSNINGSMIDDEL, DEOXIDERINGSMIDDEL, SMØREMIDDEL,

AFFEDTER, TJÆREFJERNER

ANTI-KLÆBEMIDDEL, SLIPMIDDEL,

RENGØRINGSMIDDEL, GLANSMIDDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivt smørende,

Modvirker slitage

SRV-friktionstest på 0,12.

Lavt energiforbrug, enkel afmontering og støjsvag drift

  

Stærkt gennemtrængende

Lav overfladespænding på 23,4 dyn/cm

 

Stærkt deoxiderende

Testet i overensstemmelse med MIL A 907 ED, 12 Nm løsnemoment

 

Fjerner øjeblikkeligt tjære

Afvoksningstest: 40 g ved 20 °C, 129,5 cm (3'15")

 

Opløsningsmiddel til fødevareindustrien, helt fri for KULBRINTER, MOSH/POSH, MOAH. 

Analyserapport kan fås på anmodning 

21/006838 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

Helt fri for pesticidrester og uden GMO

 

 

 

 

Vegetabilsk opløsningsmiddel med flere funktioner, lugtfri, NSF H1, fri for kulbrinter, MOSH/POSH, MOAH, fri for pesticidrester, uden GMO.  Aftagelige DETECT BLUE-dele, detekterbare dele.  Flammesikker drivgas med 3 % naturligt indhold, aktiv substans 97 %. Industriel vedligeholdelse i henhold til MRO og COM til fødevareindustrien. MOSH POSH MOAH. Lugtfrit opløsningsmiddel

 

 

                         Download det tekniske ark

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Klar væske 

-

Farve

  Visuel

Amberfarvet

-

Lugt

  Lugt

Ingen

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

0,944

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4250

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

- 22

°C

Vandopløselighed

  -

Delvist, kan skylles

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

4,0

mm²/s

Syretal

  EN 14104

 nm

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

nm

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

50

ppm

Restindhold efter skylning med vand

  NF T 30-084

0

%

EGENSKABER FOR YDEEVNE SOM FEDTOPLØSNINGSMIDDEL

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

180

-

Fordampningshastighed

  -

Ikke relevant

min

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

 23,4

Dyn/cm

Overslagsspænding ved 20 °C

  DS/EN 60156 / IEC 156

48

kV

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR YDEEVNE SOM SMØREMIDDEL

EGENSKABER

 STANDARDER

 VÆRDIER

ENHEDER 

Potentiel støjreduktion

 GRW-metoden

- 60

 dB

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

 > 100

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

> 230

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

1

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

6

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

 

  CLP-forordningen

 

0

 

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

< 6

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

< 10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

< 26

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

 0 

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen.

  GC-MS

 0 

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

  WGK Tyskland

 1

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

  L 33 T 82

over 90

%

Let bionedbrydelighed

OECD 301 A på 28 dage

Ophør af COD

 

  ISO 7827

 

over 80

 

%

Enkel og fuldstændig bionedbrydelighed

OECD 310 C på 28 dage

Bionedbrydelig efter 69 dage

 

  Opdateret MITI

 

over 90

 100

 

%

%

Bioakkumulering

Fordelingsindeks for oktanol og vand

 

  OCDE 107

 

under 3

 

KOW

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

< 0,1

hPa

VOC-indhold

(Flygtige organiske forbindelser)

 

  -

 

0

 

%

Svovlindhold

 Kalorimetribombe

 GC-MS

< 200

ppm

Benzenindhold

  ASTM D6229

0

%

Samlet halogenindhold

 Kalorimetribombe

 GC-MS

 < 200

ppm

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

 0 

 

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

 0 

 

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

 0 

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

0

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

4,57

kg kulstofækvivalent

  • nm: ikke målt eller ikke målbart  NA: ikke relevant

 

ANVISNINGER OG FORSIGTIGHEDSREGLER 

Anvend det rette mundstykke afhængig af brugen, ryst sprayflasken nogle gange, spray på de overflader, der skal behandles. Tør af efter behov med en fugtig klud efter brug.

Vigtigt:  Ved rengøring eller uønsket spredning kan gulvet blive glat. Skyl med vand.  IMPACT er også et smøremiddel. Må ikke anvendes på drivremme eller til rengøring af bremser.

Fare ved brug af aerosol. Overhold forsigtighedsreglerne og sikkerhedssætningerne på emballagen. Se sikkerhedsforskrifterne. Kun til erhvervsbrug.

 

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE